Rekuperace vzduchu

Montujeme rekuperační jednotky firmy ALDES

Rekuperace

Princip rekuperace

DeeFly je nový a vysoce efektivní systém ventilace s rekuperací tepla s vysokou energetickou účinností, určený pro rodinné domy a bytové jednotky

Znečištěný, teplý vzduch

je trvale odsáván ze sanitárních prostor (koupelny, WC...) a kuchyně. Potrubním systémem je následně přiváděn k rekuperátoru, kde předává teplo čerstvému, studenému vzduchu nasávanému z vnějšího prostředí.

Čerstvý, studený vzduch

v rekuperátoru přijímá zpětně teplo od vyfukovaného teplého a již vydýchaného vzduchu. Přiváděný vzduch tak zpětně získává cca 90% tepelné energie a následně je vháněn do všech obytných místností. Vydýchaný vzduch se následně vyfukuje zpět do vnějšího prostředí. Tímto způsobem se velmi účinně odvádí vydýchaný vzduch, zápach, pára, tabákový dým a další skryté nežádoucí látky (radon, alergeny, prchavé organické látky z plastických hmot, čistících prostředků a stavebních materiálů, CO2,...)

Účinná rekuperace DeeFly získává zpět až 90% tepelné energie z odpadního vzduchu. 

Účinnost lze dále zvýšit instalací zemního kolektoru. Elektronicky řízené motory Micro-watt s automatickým nastavením rychlosti snižují na základě potřebného průtoku vzduchu příkon až na 30 W, tím dochází k výrazné úspoře elektrické energie.

Námi dodávané motory mají nejnižší spotřebu elektrické energie na trhu!!

Komfort

Kromě úspor energie účinná rekuperace zajišťuje nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu do objektu. Spolu s účinnou filtrací vzduchu na vstupu do objektu (méně pylu, hmyzu, prachu...) a se snížením hladiny hluku z vnějšího prostředí výrazně zvyšuje komfort ve Vašem domu. Ideální je rovněž napojení na zemní kolektor, kterým můžete vzduch "zadarmo" v létě ochlazovat a v zimě přihřívat!

Rekuperační jednotka DEE FLY

Deefly

Systém Dee Fly tvoří dvě části - blok ventilátorů rekuperátor. Díky vysoké modularitě lze systém optimálně namontovat prakticky v jakémkoli prostoru. Velkou výhodou je možnost oddělené instalace ventilátorů a rekuperační jednotky.

Výhody:

 • motory Micro-Watt
 • nízká spotřeba energie
 • možnost rychlého vyvětrání
 • integrovaný by-pass
 • jednoduchá instalace

Ventilátory s motory Micro-Watt

Micro-Watt

Skříň z galvanické oceli a expandovaného polypropylenu. Dva elektronicky řízené motory s tepelnou ochranou. Připojovací průměr 4 x 160 m

Technická data:

 • Napětí: 230 V, 50Hz jednofázově
 • Nastavení proudové ochrany: 4 A (max.)
 • Rozměry: 270 x 670 x 570
 • Hmotnos: 17 kg

Modularita

 • Systém Dee Fly tvoří dvě části: blok ventilátorů a rekuperátor
 • Volitelný by-pass integrovaný s výměníkem
 • Způsob montáže: na podlaze, odděleně, bojler
 • Možnost umístění rekuperátoru ve vytápěném prostoru a ventilátoru např. v podkroví
 • Možnost použít ploché potrubí - vhodné u rekonstrukcí a všude tam, kde je problém s místem!
in-line

in-line podlaha / strop

oddelena montaz

oddělená montáž podlaha/strop

bojler na stenu

bojler na stěnu

Rozvod potrubního systému

Kromě klasického kulatého potrubního rozvodu systém nabízí i možnost použití sníženého plochého potrubí, které je vhodné zejména u rekonstrukcí a všude tam, kde jsou problémy s místem.

Zemní kolektor

Zemní kolektor

Zemním kolektorem nazýváme speciální potrubí, které je uloženo v zemi v nezámrzné hloubce cca 2 metry, kde je po celý rok relativně stálá teplota kolem + 8°C. Délka potrubí se pohybuje mezi 30 - 50 m. Čerstvý vzduch se přivádí tímto potrubím směrem k domu a cestou dochází k výměně tepla mezi přiváděným vzduchem a zeminou, ve které je potrubí uloženo. V zimě se vzduch "zadarmo" ohřívá a naopak v létě "ochlazuje". Dochází tím k velké úspoře tepelné energie a tím i nákladů na vytápění, resp. klimatizaci domu.

Základní požadavky na zemní kolektor:

 • antibakteriální úprava vnitřních stěn potrubí
 • maximální přestup tepla
 • těstnost proti pronikání plynu a zejména radonu do potrubí
 • mechanická odolnost potrubí

Kontaktní formulář

Opište následující kód: 5d37b

Položky označené (*) jsou povinné!